Category Archives: xuất nhập khẩu

5% là tổng tăng trưởng xuất nhập khẩu dệt mai 2016

xuat-nhap-khau-gia-re

từ đầu năm nay, kim ngạch dịch vụ xuất nhập hải quan hàng hóa dệt may chỉ nâng cao hơi phải chăng, khoảng 5-5,5%. Điều này đã dẫn đến mục tiêu xuất khẩu 31000000000 $ trong năm 2016 có thể sẽ ko